Psykoterapi

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, och samtalen hos mig bedrivs utifrån ett KBT-perspektiv. KBT står för kognitiva och beteendeinriktade terapier och är ett samlingsbegrepp som omfattas av olika terapiformer och metoder där man ringar in vilket fokus man ska ha med behandlingen och vilken förändring man eftersträvar.

Då man inom KBT deltar aktivt i sin egen behandling så är tanken är att vi tillsammans ska urskilja ett tydligt fokusområde och vilken förändring du vill uppnå. Vanligtvis brukar man hos mig ha 1-3 bedömningssamtal/kartläggningar av som ska stå i fokus och vilken förändring som du vill uppnå med dina samtal hos mig.

Under dessa samtal pratar vi om hur din problematik är och har uppkommit men fokus ligger på nuläget och hur man skapar förändring i sitt dagliga liv. Vi stämmer av med jämna mellanrum för att säkerställa att vi pratar om rätt saker och att det gör skillnad för dig.

Vanliga orsaker eller symtom till varför man tar kontakt:

 • Depression eller negativa/depressiva tankar.

 • Ångest

 • Panikattacker

 • Fobi/fobier.

 • Tvång.

 • Funderingar/grubbel– meningen med livet/existentiella frågor

 • Krissituationer.Det kan vara något som har hänt. Det kan vara en relation som tagit slut eller …

 • Tidigare händelser som du behöver prata om

 • Sorg.

 • Relationsproblem

 • Föräldraskapet. När man blir förälder kan det uppkomma frågor i föräldraskapet, både kring det egna eller hur det var med dina egna föräldrar.

 • Anknytningsfrågor. När du har blivit förälder så kan det uppkomma frågeställningar som gör att du behöver prata om det.

 • Känslomässiga behov. Att förstå sina egna känslomässiga behov och hur det kan påverka dig i vardagen. Att börja få kontakt med de inre behoven.

Telefon:
070-774 24 18

Mail:
thomas@2consult.se