Jag heter Thomas Ström och jag är en legitimerad psykoterapeut verksam inom områdena psykoterapi/samtalsstöd, familjebehandling samt handledning/coachning,

Jag har en idé om att alla människor gör så gott de kan men att det ibland inte är tillräckligt av olika anledningar. Kanske förändras något plötsligt i ditt liv som du behöver hantera? Eller du kanske länge haft funderingar kring din livssituation och känner att du vill förändra, tänka nytt och bryta mönster? Kanske vill du jobba med din relation till andra i din närhet?

Det finns många skäl till varför man tar kontakt med mig men alltid är man i det läget att man vill ha till någon form av förändring.

Jag vänder mig till enskilda med behov av förändring i sin livssituation men även till familjer, socialtjänst och skola.

Välkommen till min mottagning centralt i Västerås, Slottsgatan 6.

Telefon:
070-774 24 18

Mail:
thomas@2consult.se