Jag har arbetat på Barn och Ungdomspsykatrin i Västmanland, både som behandlingsassistent och kurator, i slutenvård och i öppenvård med utredningar, bedömningar och behandling . Under denna period tjänstgjorde jag som kurator i beredskap, en roll på Akutmottagningen i Västerås under kvällar och helger, som innebar att till största del möta människor som råkat ut för olika trauman och hjälpa dem i första skedet med krisarbete. Jag har också arbetat på Habiliteringen som kurator och där införskaffat mig en större kunskap inom diagnoser som Asperger, Autism och utvecklingsstörning.

Under ett antal år arbetade jag inom Västerås Stad som familjebehandlare och som stödgruppsledare för barn till missbrukande föräldrar.

Övrigt om mig

○  Jag är legitimerad psykoterapeut med en socionomutbildning i botten . Jag är  också vidareutbildad inom andra områden såsom:

 • Lösningsfokuserad terapi.

 • Schematerapi, modul A, B och C.

 • Systemisk terapi.

 • Miljöterapi på arbetsplatsen, gruppdeltagare

 • Föräldrautbildning, Webster-Stratton.

 • Stödgruppsledare för barn, "När mamma eller pappa dricker" med Rädda Barnens utbildningsmaterial.

 • Den teoretiska delen av samspelsbehandingen Marte Meo.

 • Utbildningsdagar kring sexuella övergrepp.

 • Stor erfarenhet av familjer såsom
  □  ”Multimyndighetsfamiljer” med det menat familjer som har kontakt med många olika instanser, som skola, socialtjänst och bup/habiliteringen.
  □  Hederskultur
  □  Missbruk.
  □  Psykisk ohälsa.
  □  Våld/övergrepp.
  □  Enskilda föräldrasamtal/barnsamtal.

Telefon:
070-774 24 18

Mail:
thomas@2consult.se